Människan, minnet och fåglarna

Människan, minnet och fåglarna

I en spännande forskningsrapport som publicerades vid Uppsala universitet före jul säkerställs de nya rön om fåglars släktskap som Per Eriksson berättade om när vi träffade honom.

Den här bilden är tagen i den fågelutställning som finns på Naturhistoriska Riksmuseet, en utställning som är ordnad utefter dessa nya rön.

IMG_3020_2

Förutom att man kommit fram till att hökar och falkar är mer släkt med tättingar än med örnar så har man också hittat följande:

Det viktigaste fyndet är förmågan att minnas och kunna uttrycka olika ljud oberoende har kommit till inom tre fågelgrupper: papegojor, sångfåglar och kolibris. Dessa grupper kan höra och minnas andra fågelarters sång (eller andra djursarters ljud), och sedan härma dem. Det här är en egenskap som är mycket ovanlig i naturen och är bland däggdjuren huvudsakligen begränsad till människan. Genom att studera fågelhjärnan kan vi därför lära oss mer om minne och talförmåga hos människor.